Seminer Programları

Mümkün olan en kısa sürede (1-3 günlük çalışmalar) İş İngilizcesi konusunda faydalı bazı dil ve konu bazlı bilgiyi alıp mevcut bilgilerine ekleyerek kısa sürede amaçlarını gerçekleştirmeyi isteyen, en az B1 (pre-intermediate) ingilizce düzeyine sahip Profesyoneller ve Üst Düzey yönetici adayları için hazırlanan kısa programlardır.

Program içeriği, seminerin yapılacağı konuyla ilgili canlandırma, taklit ve kontrollü tartışmalar ile mizansen çalışmaları yapılarak gerçekleştirilir. Çoğu seminerde, başlangıçta ve bitişte yapılan çalışmalar video kaydına alınarak katılımcıların kendi performanslarındaki gelişimi gözlemlemesine olanak sağlar. Programlarda verilen bilgiler güncel, pratik, gerçekçi, kullanışlı ve hedeflenen amaçlara doğrudan ulaşmayı sağlayacak şekilde seçilir.
Seminerler katılımcı sayısına bağlı olarak IH İstanbul Dil Okulları şubelerinde yapılabildiği gibi, şirketin kendi bünyesinde, otel ve kongre merkezlerinde de düzenlenmektedir.

Uygulanmış Seminer Programları
Etkin Raporlama semineriyle katılımcılar, hazırlayanın ve kurumunun en profesyonel biçimde temsil edildiği etkin raporları yazabilmek için gereken analiz, planlama, ve düzeltmeler ile ilgili temel becerileri edinirler. Program, uygulamalı alıştırmalar ve bire bir geri bildirim üstüne yoğunlaşmış olup gün boyu yapılan tüm dersler boyunca süren bir genişletilmiş vaka çalışmasını da kapsamaktadır. Bu seminer, amaçların saptanmasından başlayarak sonuç belgesinin tasarlanıp düzeltmelerin yapılmasına kadar olan tüm raporlama sürecinde, vazgeçilmez öneme sahip bir eğitimdir. Katılımcıların sözlü ve yazılı İngilizce düzeyleri Upper-Int veya üstü olmalıdır.
Üçlü bir diziden oluşan Sunum Becerileri seminerleri, işle ilgili sunumlar yapmada deneyimli olan kişilerin yanı sıra, bu alanda henüz acemilik hissedenlere de başarılarını bir üst düzeye taşımaları için gereken sunum hazırlama ve yapmayla ilgili becerileri geliştirip uygulama fırsatı veren sağlam bir çerçeve olarak tasarlanmıştır. Henüz yolun başında olanlar, sadece 1 günlük seminere katılmayı seçebilirler. Daha deneyimli olan ve / veya sıklıkla dinleyicilere hitap etmesi gerekenler (küçük bir toplantı odasında veya uluslarası bir kongrede olması fark etmeksizin) ise 2 günlük seminere katılmalıdırlar. 3 günlük seminer, ağırlıklı olarak, katılımcıların kurumsal ya da topluma açılma gerektiren bir olay için becerilerini iyileştirmelerine olanak vererek kişiye özel bölümleri kapsar. 1 günlük programın katılımcıları, iyi bir orta düzey (Mid-Indermediate) veya üstü sözel İngilizce dil seviyesine sahip olmalıdırlar. 2 ve 3 günlük programların katılımcıları, orta üzeri(Upper-Intermediate) veya ileri (Advenced) sözel İngilizce dil seviyesine sahip olmalıdırlar.
Müzakere Becerileri semineri, katılımcıların en zor müzakerelerin bile özgüvenle üstesinden gelip olumlu bir etki bırakarak, yer alan herkesin tatmin olmuş bir biçimde müzakere masasından ayrılmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirir. Mantıksal dizgide, bu 2 günlük seminer ETKİN TOPLANTILAR başlıklı semineri takip eder ve ideali de o seminere katılanların bu semineri de almasıdır. Başarılı ve başarısız olmak arasındaki farkı belirleyen anlaşmalar ve ilişkilerin müzakeresi üstüne uygulamalar yaparlar. Katılımcılar, iyi bir orta düzey (Mid- Intermediate) veya üstü sözel ingilizce dil seviyesine sahip olmalıdırlar.
Etkin Toplantılar semineri, katılımcıların etkin ve üretken toplantılara katılıp yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerin sağlanmasına odaklıdır. Bu oldukça yoğun tempolu 2 günlük seminer boyunca katılımcılar, etkin toplantılara nasıl hazırlanacakları, nasıl düzenleme yapacakları, yönetecekleri ve / veya katılımcı olacakları hakkında gereken becerilerin alıştırmasını yaparlar. Toplantılar, geçmişe oranla çok daha konuya odaklı, çabuk ve hedefe yönelik olarak gerçekleşir; Şirketlerin imajı ve karlılığı üstünde üretken etkiye sahip bir araca dönüşürler. Sonuç inanılmazdır!
Telefonda Etkin Konuşma Becerileri semineri, takılmadan ve sesinizde bir gülümseme ile meslektaşlarınızla telefonda konuşabilmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri sağlar. Katılımcılar, karşılıklı etkileşim açısından oldukça yoğun, bu bir günlük seminerde müşterileri, tedarikçileri,ortakları ve sanal ekipleri ile telefonda iş konuşmaya hazırlanmayı ve konuşmalarıgerçekleştirmeyi öğrenip uygularlar. İletişim alıştırmaları, canlandırmalar, deneyim paylaşımları, pratik ipuçları ve kontrol listeleri sayesinde, dil becerilerinizi, yönteminizi ve özgüveninizi geliştireceksiniz. Katılımcılar, orta düzey (Intermediate) veya üstü sözlü İngilizce dil seviyesine sahip olmalıdırlar.
E-postayla iletişim semineri ile katılımcılar, hazırlayanın ve kurumunun en profesyonel biçimde temsil edildiği, her biri tam hedefi vuran parlak mesajlar yazabilmek için gereken, başarısı kanıtlanmış ipuçlarını ve teknikleri öğrenirler. Gönderdiğiniz mesajlar yeterince açık değilse, alıcının aklını karıştıracaktır. Mesajlarınızda hatalar varsa, saygınlığınız zarar görecektir. Eğer yazmış olduğunuz bir e-posta yanlış algılanan bir tondaysa, belki de çok kritik önemdeki bir iş ilişkinizi kaybedeceksiniz. Arzuladığınız doğru tona tam olarak uyan e-posta mesajları ile doğru ve ikna edici bir iletişim kurmaya ihtiyacınız varsa, bu bir günlük seminer sizin için şart olan bir eğitimdir.
Sosyal İletişim semineri, katılımcılarını gerek resmi, gerek sosyal ortamlarda iyi iş yapmak için gereken etiketle tanıştırır. Stratejik tanışıklıklar ve başarılı kurumsal yapılanma peşinde olan akıllı yöneticiler, protokol incelikleri konusunda ustalık kazanmalıdır. Karşılıklı etkileşimle gerçekleştirilen bu bir günlük seminerle katılımcılar, Batı tarzı iş tavırlarını anlamayı öğrenirler. Sonuç mu? Bireysel etkinliğiniz iyileşir; sosyal uyum sağlarsınız ve anteninizi diğer kıtalardaki uygulamalara doğru çevirirsiniz. Katılımcılar, orta düzey (Intermediate) veya üst sözel İngilizce dil seviyesine sahip olmalıdırlar.