Kuruma Özel Seviye Tespit Sınavı

Kurumların kendi iç değerlendirmelerinde kullanmak istedikleri veya özel amaca yönelik talep ettikleri, tamamlandığında mülkiyeti sadece o kuruma ait olacak yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü sınavlar kurumun talep ve ihtiyacı doğrultusunda özel olarak hazırlanır. Değerlendirme kriteri, cevap kağıdı ve cevap anahtarı da dahil olarak set halinde ilgili kişilere teslim edilir.

Yazılı sınav, başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar, AB Dil Çerçeve Standartlarına (CEF) uygun olarak 6 temel seviyede katılımcıların dil bilgisi okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının genişliğini ölçer. Yazılının ardından katılımcıların tek tek alındıkları sözlü mülakatlarda konuşma ve dinlediğini anlama becerileri “seviye belirleme” konusunda tecrübeli, anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından değerlendirilir. Sınava alınan kurum çalışanları için sonrasında bir eğitim planlaması öngörülüyorsa, sınav sonrasında “ihtiyaç analizi” de yapılır.

Sonuçlar raporlanırken, aynı zamanda da katılımcının dili nerede ve nasıl kullandığına bağlı olarak en uygun eğitim seçenekleri, maliyet ve süresi çıkarılarak kurumdaki ilgili kişilere sunulur

Kurumsal Seviye Tespit Sınavı

Kurumların yeni işe alımlar ve kurum içi yeni görevlendirmelerde değerlendirmek üzere çalışanlarına uygulanmasını istedikleri; çalışanların İngilizce dil seviyeleri ile geliştirmeleri gereken dil becerilerinin belirlendiği sözlü ve yazılı İngilizce sınavlardır.

Sınavlar 3 farklı şekilde planlanabilir

  • Kurum çalışanlarının kurum merkezinde veya IH İstanbul Dil Okulları şubelerinde eş zamanlı olarak topluca katıldıkları sınavlar.
  • Kurum çalışanlarının belirlenen zaman aralığında IH İstanbul Dil Okulları şubelerine giderek bireysel olarak katıldıkları sınavlar.
  • İnternet üzerinden yapılan yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesini takiben toplu veya bireysel başvuruyla gerçekleştirilen sözlü sınavlar.