Kuruma Özel Seviye Tespit Sınavı Yazma

İnsan kaynakları departmanlarının talebi doğrultusunda,kurumun iç değerlendirmelerinde veya yeni işe alımlarda kullanmak üzere ihistanbul sınav bölümü tarafından hazırlanır.

Kağıt üzerinde ve soft copy olarak hazırlanan yazılı sınav,kurumun beklentisi doğrultusunda başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar, AB Dil Çerçeve Standartlarına göre (CEF) hazırlanır.

Sınav katılımcıların dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime dağarcığı genişliği,yazım ve konuşma gibi becerilerini ölçmek üzere hazırlanır.

Sınav istendiği takdirde IHIstanbul tarafından Digital platform üzerine taşınabilir ve adayların sınavı online yapması gerçekleştirilir.