Günümüzde, modern insan kaynakları uygulamaları, değişen çalışan profilleri ve iş modellerinin farklılaşması yabancı dilin önemini daha da artırmaktadır. Şirket birleşmeleri ve çok uluslu şirket modellemeleri nedeniyle farklı kültürlerden çalışanlarla ortak bir kurum yaratılması kültürü söz konusu olmaktadır.

Bu aşamada evrensel dil olan İngilizcenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İç iletişimin etkin sağlanabilmesi ve stratejinin bile İngilizce olarak tanımlanabilmesi için tüm çalışanların en az etkileşim düzeyinde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Bu süreç zor gibi düşünülse de IH İstanbul Dil Okullarının farklı konseptlerde kuruma ve kişiye özel programları ile fırsata dönüştürülmektedir. Ayrıca fark yaratmanın öneminin daha da arttığı günümüzde İngilizcesi ile fark yaratan çalışanlar ve İngilizce yetkinliği yüksek organizasyonlar yaratmakta büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada teknolojinin yoğun kullanıldığı dil öğrenim modelleri de ön plana çıkarak özellikle Y kuşağı çalışanların motivasyonu artırılmaktadır.

Bu bakış açılarından yola çıkarak oluşturduğumuz eğitim modellemelerimizde İnsan Kaynaklarının stratejik yönetiminde çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz.

  • Ücret Yönetim Sistemleri
  • Yetkinlik Geliştirme
  • Ödül Yönetimi Sistemleri
  • Performans Yöntemi Sistemleri
  • Kariyer Yöntemi Sistemleri