Daha önce hiç yabancı dil eğitimi almamış ya da yanlış eğitim metotlarıyla başarısız tecrübeler yaşamış olan herkesin ihtiyacı olan tek şey, öğrendiklerini pratiğe dökmesini ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlayacak başarılı bir öğrenme tekniğidir.Yalnızca dil bilgisi ve okuma-yazma becerisinin değil; konuşma, dinleme ve telaffuzun da bir bütün içerisinde verildiği yaklaşım, IH İstanbul Dil Okullarını bu alanda eşsiz kılan en önemli özelliklerdir. ‘’English for Effective Communication’’, rahat ve iyi İngilizce iletişim kurabilmenizi sağlama amacıyla tasarlanmış özel programlardır.

İngilizce Dil Seviyeleri

AB Dil Öğrenme Çerçeve Çalışması’na (CEF) paralel olarak dil öğretimi sırasıyla 6 seviye oluşur:

  • A1 (Beginner)
  • A2 (Elementary)
  • B1 (Pre-Intermediate)
  • B2 (Intermediate)
  • C1 (Upper-Intermediate)
  • C2 (Advanced)