Çocuklara İngilizce (7-15 Yaş)

IH İstanbul Dil Okullarında çocuklar için İngilizce dersleri, yabancı öğretmenler eşliğinde ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilir. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerin yönlendirmeleriyle çocukların erken yaşta yabancı dil öğrenmeyi sevmesi sağlanır ve gelecek eğitim hayatında dil eğitiminin bir problem yaratmasının önüne geçilir. Okumadan telaffuza ve dil bilgisine kadar İngilizce eğitiminin önemli konuları oyunlar ve özel aktivitelerle ilgi çekici kılınır, ekstra çalışmalarla da eğitimin pekiştirilmesi sağlanır.

IH İstanbul Okullarının Farkı

Çocuklar dahil oldukları gruba göre eğitim danışmanlarına sahip olurlar. Danışmanlar eğitimler ilerledikçe çocukların gelişimlerini takip eder ve farklılıkları değerlendirir.
Yerli ve yabancı eğitimcilerin hepsi, mükemmel derecede İngilizce bilmelerinin dışında İngilizce Öğretebilme Sertifikasına da sahiptirler. Eğitimciliğin, özellikle de çocuklarla iletişime geçmenin uzmanıdırlar. Yaşına göre gruplara ayrılan çocuklara, bu grupları ve yabancı dil seviyelerine göre özel kitaplar verilir. Akademik bölüm tarafından seçilen kitaplar, çocukların ilgi alanları, seviyeleri ve yaşları göz önünde tutularak oluşturulmuştur. Haftada 2 gün 2’şer saat olarak ders planlanması yapılır 1 seviye toplamda 128 ders saati sürer.

Temel Prensipler
  • Çocukların öğrenirken eğlenmesini sağlayacak metotlar kullanılır ve onlarla bağ kurulur.
  • Eğitimler çocukların ingilizce seviyeleri ve yaş gruplarına göre verilir.
  • Eğitimin merkezine çocuklar koyularak onların, yaşlarına uygun aktivitelerle İngilizce kelimeleri öğrenmesi sağlanır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme, dil bilgisi konularında eğitim, eğlence ile harmanlanarak çekici kılınır. Kelime dağarcığını geliştirmek için ekstra çalışmalar yapılır.
  • Özellikle dinleme, konuşma ve telaffuz gibi İngilizce dersler oyunlar ile desteklenir. Şarkılar ve diğer aktiviteler ile İngilizce konuşmanın yaratacağı heyecan ortadan kaldırılır ve çocukların kendilerini rahat hissetmeleri sağlanır.
  • İngilizce derslerde öğrenilen konuların ve kelimelerin pekişmesi, kalıcılaşması ve gerçek hayatta kullanılabilmesi, verilen ödevlerle de desteklenir. Çocukların yaratıcı yanları dikkate alınarak eğlenceli hale getirilen ödevlerle İngilizce kelimeler ve konuların devamlılığı sağlanır.